Garantie

Moana NZ SUP geeft 6 maanden fabrieksgarantie op zijn SUP materiaal met uitzondering van demo materiaal.

Garantie geldt alleen voor MoanaNZ SUP producten gekocht bij een erkende MoanaNZ SUP Dealer, Distributeur, of webwinkel. Garantie is niet overdraagbaar en wordt dus alleen verstrekt aan de oorspronkelijke koper ( "Eigenaar").

Alle garantieclaims moeten vergezeld gaan van het originele aankoopbewijs van een erkende MoanaNZ SUP Dealer, Distributeur, of website.

MoanaNZ SUP garandeert dat alle producten verkocht door geautoriseerde dealers en distributeurs vrij zijn van defecten in materiaal of vakmanschap. De verantwoordelijkheid van MoanaNZ SUP is beperkt tot reparatie of vervanging van het defecte product. MoanaNZ SUP is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten, verlies of schade geleden als gevolg van het verlies of het gebruik van het product. Deze garantie is onderworpen aan de volgende beperkingen naast eventuele opgelegd op grond van de toepasselijke wetgeving.

Uitgesloten van dekking onder deze garantie is het volgende:

  • Normale slijtage als gevolg van standaard gebruik dat zich na verloop van tijd voordoet.(beschadigde toplaag, zon verschoten topsheet, etc)
  • Garantie vervalt indien er modificaties / aanpassingen zijn gepleegt door derden
  • Schade als gevolg van onjuiste installatie van de accessoires
  • Schade als gevolg van misbruik, verkeerd gebruik of onachtzaamheid
  • Schade of breuk als gevolg van slijtage
  • Schade ten gevolge van contacten met objecten
  • Opzettelijke beschadiging en / of breuk
  • Kromtrekken van blootstelling aan hitte, regen of sneeuw
  • Eventuele schade veroorzaakt door iets anders dan defecten in materiaal of vakmanschap
  • Schade door het gebruik van oplosmiddelen, kleefmiddelen

Als er een defect ontstaat in de MoanaNZ SUP materiaal binnen de beperkte garantieperiode, moet de gebruiker zo snel mogelijk contact op nemen met Moana NZ SUP - NL en zal deze in behandeling genomen worden.

In het geval er sprake is van een beëindigd model, zullen de te repareren onderdelen worden vervangen door een gelijkwaardige variant.